ESF projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo spēju attīstībai”.

ESF projekts
 “Atbalsts izglītojamo individuālo spēju attīstībai”.

2018./2019. m.g.

Mērķis-apdāvināto skolēnu, skolēnu ar mācīšanās grūtībām, un skolēnu  ar garīgās attīstības traucējumiem individuāls atbalsts .

   Pagājušajā mācību gadā projekta ietvaros skolā strādāja – pedagoga palīgi , psihologs, logopēds( skolēniem ar mācīšanās grūtībām, speciālās izglītības skolēniem), pedagogs          ( apdāvinātiem skolēniem pulciņš algoritmiskā domāšana un prāta spēles). Jāturpina iesāktā sadarbībā un jaunu kadru piesaiste, kuri būtu gatvi strādāt skolas vidē, pārzinātu skolas darba specifiku ( e – žurnāla aizpildi, darba grafiks pakārtots skolas mācību stundām).Šajā mācību gadā projektā darbu turpina divi pedagoga palīgi, un piesaistīts jauns logopēds. Nav izdevies atrast psihologu. Iesaistītais pedagogu un atbalsta personāls mainījās, jo bija slodzes citos amatos ārpusskolas, veselības problēmas, dzīvesvietas maiņa, amatu maiņa.

     Bija izdevušās multidisciplinārā, STEM joma, īpaši labi ārpus stundu pasākumi. Savstarpēji laba sadarbība starp pedagogiem un atbalsta personālu.

Sasniegumi-individuāls atbalsts skolēniem ar mācīšanās grūtībām, speciālās izglītības skolēniem ikdienas mācību procesā. Atgādnes, individuāla pieeja. Skolēns izprot mācību vielu tādā tempā kādā viņš ir tai brīdī gatavs uztvert, neatkarīgi no tā kādā tempā strādā citi klases biedri.

   Grūtības- ikdienas darbā precīzi apkopot atskaites, jo paralēli tiek veikts mācību process. Informācija, prasības mainās un atskaišu sagatavošana ātrums nav atkarīga no koordinatora, katra neprecizitāte jālabo ir projektā iesaistītajam  skolotājam e-žurnālā, kas notiek pēc darba laika, un ne reti vēlu vakaros. Bet kopumā mēs cenšamies, un izdarām maksimāli labāko. Un esam pateicīgi par šo pieredzi un iespēju skolai piesaistīt papildus darbinieku resursus, un sniegt atbalstu skolēniem, kuriem tas nepieciešams!

                                                  Projekta  koordinatore  Zane Bērziņa.                

Comments are closed.