Ēdienkartes 1.-4.klasei

Ēdienkartes 5.-9.klasei

Launags

Samaksu par ēdināšanu iespējams veikt

SIA SALTUMS KANDAVĀ

Reģ. Nr. LV49202002956

Jur.adrese: „Rūjas”, Kandava, Kandavas novads, LV-3120,

 [email protected]

Norēķinu rekvizīti:

 Konts Nr. LV30 UNLA 0011 0004 6888 6

 Kods UNLALV2X

 SEB banka AS

Samaksa par kompleksajām pusdienām.

Informējam, ka par pusdienām ir iespējams samaksāt ar pārskaitījumu.

Piezīmēs jānorāda periods, par kuru maksāsiet (ne mazāk kā par nedēļu, izņemot sestdienas, svētdienas un svētku dienas), skolēna vārds un uzvārds, klase, skola.

Valdes priekšsēdētāja Stefānija Neiberga

Tālr.29105411