Skolas tradīcijas

Zinību diena. 
Notiek katru gadu 1. septembrī. Ar šo svinīgo pasākumu sākas mācību gads. Vecāko klašu skolēni svinīgi ieved skolā 1. klašu skolēnus. Kāds no 1. klases skolēniem iezvana mācību gada pirmo stundu. Kā tradīcija ir skolotāju dziedātā skolas himna.

Drošības dienas. 
Rudenī skolā tiek rīkotas “Drošības dienas”. Skolā viesojas pārstāvji no Valsts policijas, Valsts ugunsdzēsēju dienesta vai medicīniskie darbinieki. Klašu kolektīviem ir iespēja doties pie šiem dienestiem mācību ekskursijās . Skolēni, iepazīstot dzīves rūgto patiesību, kļūst uzmanīgāki, izvairās no bīstamām situācijām un zina kā rīkoties ekstrēmās situācijās. Daži skolēni, pateicoties šim pasākumam, izlemj kļūt par nākamo policistu, ugunsdzēsēju vai ārstu.

Pārgājiens “Pretī zelta rudenim”.
Sagaidot atvasaru, dodamies rudenīgā pārgājienā, lai iepazītu tuvāk savas pilsētas skaistās āres.

Rudens izstāde “Rudentiņš – bagāts vīrs”.
Miķeļdienai par godu, skolēni no dabas veltēm veido dažādus mākslas darbus, kā arī nes interesantus dabas veidojumus, no kuriem veido izstādi.

Skolotāju diena.
Oktobra sākumā sveicam savus skolotājus. 9. kl. skolēni interesantā un aizraujošā veidā pasniedz stundas 1. – 8. kl. skolēniem.

Valstij nozīmīgi svētki.
Skolā tiek svinēts 11. un 18. novembris. Šiem svētkiem par godu ir izrotāta skola un veltīts koncerts. Tiek veikti arī cita veida pasākumi, piemēram, 9.kl. skolēni vada Tēvzemes stundu 1. – 8. kl. skolēniem. Notiek arī dažādi konkursi saistībā ar šiem svētkiem un tiem veltītas audzināšanas stundas (dažreiz pat mēnesi iepriekš).

Ziemassvētku pasākums.
Adventes laikā skolā ir jūtama Ziemassvētku gaisotne. Noskaņu rada skolēnu, skolotāju un vecāku kopīgi darinātie Ziemassvētku dekori, kas top Rūķu darbnīcās. Ziemassvētku pasākumi notiek gan skolai kopīgi, gan katrai klasei atsevišķi. Šajos pasākumos piedalās arī skolēnu vecāki. Pirms došanās Ziemassvētku brīvdienās notiek kopīga pulcēšanās un vēlējumu izteikšana, dziedāšana Baltajā stundā.

Pirmsskolas viesošanās.
Katru gadu skolā viesojas bērni no pirmsskolas iestādēm. Viņiem tiek sniegts koncerts, izrādīta skola un ir iespēja iepazīties ar topošo 1. klases audzinātāju. Cenšamies šo viesošanos padarīt pēc iespējas interesantāku. Vēlāk pavasarī ciemojamies pirmsskolas iestādēs, kurās ar audzinātājām tiek pārrunāta bērnu sagatavotība skolai.

Krāsu nedēļa.
Marta mēnesī skolā ir krāsu nedēļa. Katru dienu skolēniem un skolotājiem skolā jāierodas noteiktas krāsas tērpā vai vismaz ar kādu tādas krāsas aksesuāru. Par krāsu nedēļas uzvarētājiem kļūst tā klase, kura visaktīvāk ir iesaistījusies šīs nedēļas uzdevumu īstenošanā.

Zaķu skrējiens.
1. – 5.kl. skolēni, atgriežoties no Lieldienu brīvdienām, vēlreiz izdzīvo Lieldienu prieku, vienojoties kopīgā “Zaķu skrējienā”, atbilstoši pārģērbjoties par jaukiem zaķēniem. Pasākuma laikā notiek olu ripināšana, ēšana, mīklu minēšana kā arī dažādas interesantas sportiskās spēles.

Mātes diena.
Pavasarim atnākot, maija mēnesī, mīļi sveicam mūsu māmiņas. Skola tiek saposta un atbilstoši izdekorēta šim pasākumam. Skolēni paši izgatavo dāvaniņas savām māmiņām un vecmāmiņām. Mātes dienai veltītajā koncertā skan dziesmas, raiti rit soļi dejā, sirsnīgi tiek deklamēti dzejoļi, izteiktas pateicības un laba vēlējumi.

Tēva diena.
Svinot Lāčplēša dienu, novērtējam arī savu tētu stiprumu un varenību. Aicinām tētus ar saviem bērniem uz kopīgām sportiskām aktiviātēm.

Dabaszinību diena.
Dienā pirms vasaras brīvdienām, skolā notiek dabaszinību diena, lai veicinātu skolēnu interesi par eksaktajām zinātnēm. Uzdevumi tiek veikti grupās gan skolā, gan tās teritorijā.

Labinieku ekskursija. 
Lai motivētu skolēnus labāk mācīties un iesaistīties dažādās skolas aktivitātēs, mācību gada beigās šiem skolēniem tiek rīkota ekskursija.

Skolas himna.