1 . Pamatizglītības programma – kods 21011111.
2. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (A,B līmenis) – kods 21015811.
3. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (C līmenis) – kods 21015911.
4. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem – kods 21015611