1 . Pamatizglītības programma – kods 21011111.
2. Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma- kods 21013111
3. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (A,B līmenis) – kods 21015811.
4. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (C līmenis) – kods 21015911.
5. Mazākumtautību speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem ( C līmenis) – kods 21015921. 5. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem – kods 21015611