Administrācija

Skolas direktore
Sintija Birziņa

Direktores vietniece mācību darbā
Violeta Bergmane

Direktores vietniece audzināšanas darbā
Baiba Langzama

Direktora vietniece IT jomā
Ilze Grinfogele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Skolotāji Mācāmie priekšmeti Audzināmā klase
Sintija Birziņa Mūzika  
Violeta Bergmane Krievu valoda  
Baiba Langzama sākumskolas skolotāja  
Inga Rudzāja sākumskolas skolotāja, pagarinātās grupas skolotāja 1.A
Rasma Jaunķierpe sākumskolas skolotāja, pagarinātās grupas skolotāja 4.B
  Liene Umbraška sākumskolas skolotāja, matemātika 2.
Sanita Lāce sākumskolas skolotāja 1.B
Dace Jankovska sākumskolas skolotāja, bioloģija 3.A
  Anna Majevska krievu valoda 4.A
  Baiba Jaunzeme angļu valoda 7.B
Sandra Meņģe latviešu valoda un literatūra 6.B
Anita Krūmiņa ģeogrāfija, vēsture 8.
Žanna Eizenbārde mūzika 9.A
Anita Cinciusa latviešu valoda, literatūra 9.B
Inga Šefele matemātika 5.B
Anželika Šilberga sports 5.A
Ilze Bukela informātika, matemātika, fizika 7.A
Viktorija Neviglas krievu valoda  
  Olga Maranika mājturība un tehnoloģijas meitenēm  
  Una Bērente sociālās zinības  
  Zigmārs Sula mājturība un tehnoloģijas zēniem  
  Dace Opolais ķīmija  
Gunta Krauze speciālās izglītības skolotāja  
Rita Znots-Znotiņa speciālās izglītības skolotāja 7. – 9.AB
  Henisa Meiere speciālās izglītības skolotāja, mūzika  
Linda Jēkabsone Bibliotekāre, latviešu valodas skolotāja  
  Anita Millere speciālās izglītības skolotāja  
  Irina Oščenko speciālās izglītības skolotāja  
Sarmīte Bergmane sociālais pedagogs  
  Anete Cela sākumskolas skolotāja, angļu valoda 6.A

Zane Bērziņa

speciālās izglītības skolotājs

5. – 6.AB

 

 

 

Skolotāji