Administrācija

Skolas direktore
Sintija Birziņa

 

 

Direktores vietniece audzināšanas darbā
Baiba Langzama

Direktora vietniece IT jomā
Ilze Bukela

 

Direktores vietniece mācību darbā
Lita Bērziņa

Skolotāji

  Skolotāji Mācāmie priekšmeti Audzināmā klase
Sintija Birziņa Mūzika  
Lita Bērziņa Lita Bērziņa sociālās zinības, angļu valoda  
Baiba Langzama sākumskolas skolotāja  
Inga Rudzāja sākumskolas skolotāja, pagarinātās grupas skolotāja 3.A
       
       
Sanita Lāce sākumskolas skolotāja 3.B
Dace Jankovska dabaszinības, bioloģija 4.
  Lienīte Grieze sākumskolas skolotāja 2.B
Baiba Jaunzeme  angļu valoda, teātra māksla 9.B
Sandra Meņģe latviešu valoda un literatūra 8.B
Anita Krūmiņa ģeogrāfija, Latvijas un pasaules vēsture 8.A
Žanna Eizenbārde mūzika 6.B
       
Inga Šefele matemātika 7.B
Anželika Šilberga sports 7.A
Ilze Bukela datorika, matemātika, fizika 9.A
  Anna Majevska krievu valoda 6.A
  Olga Maranika mājturība un tehnoloģijas   
Anete Cela angļu valoda  
  Zigmārs Sula mājturība un tehnoloģijas   
       
  Dace Opolais ķīmija  
Gunta Krauze speciālās izglītības skolotāja  
Rita Znots-Znotiņa speciālās izglītības skolotāja  
  Henisa Meiere speciālās izglītības skolotāja, mūzika  
       
  Sintija Neimane speciālās izglītības skolotāja  
  Irina Oščenko speciālās izglītības skolotāja  
Sarmīte Bergmane sociālais pedagogs  
  Inita Dzelme logopēde  
  Santa Lerha psihologs  
       
  Sandra Mūrniece pedagoga palīgs  
  Daiga Jēkabsone pedagoga palīgs  
  Inta Urbanoviča  sākumskolas skolotāja 2.A
       
  Inga Leontjeva speciālās izglītības skolotājs  
  Vaira Markševica speciālās izglītības skolotājs  
  Una Bērente speciālās izglītības skolotājs  
       
Zane Bērziņa bibliotekāre, speciālās izglītības skolotājs  

5