Administrācija

Skolas direktore
Sintija Birziņa

Direktores vietniece mācību darbā
Violeta Bergmane

Direktores vietniece audzināšanas darbā
Baiba Langzama

Direktora vietniece IT jomā
Ilze Bukela

 

Direktores vietniece mācību darbā
Lita Bērziņa

Skolotāji

  Skolotāji Mācāmie priekšmeti Audzināmā klase
Sintija Birziņa Mūzika  
Violeta Bergmane Krievu valoda  
Baiba Langzama sākumskolas skolotāja  
Inga Rudzāja sākumskolas skolotāja, pagarinātās grupas skolotāja 2.A
Rasma Jaunķierpe sākumskolas skolotāja, pagarinātās grupas skolotāja  
  Liene Umbraška sākumskolas skolotāja 3.
Sanita Lāce sākumskolas skolotāja 2.B
Dace Jankovska sākumskolas skolotāja, bioloģija 1.A
  Lienīte Grieze sākumskolas skolotāja 1.B
Baiba Jaunzeme  angļu valoda, teātra māksla 8.B
Sandra Meņģe latviešu valoda un literatūra 7.B
Anita Krūmiņa ģeogrāfija, Latvijas un pasaules vēsture 9.
Žanna Eizenbārde mūzika 5.B
Anita Cinciusa latviešu valoda, literatūra 4.A
Inga Šefele matemātika 6.B
Anželika Šilberga sports 6.A
Ilze Bukela datorika, matemātika, fizika 8.A
  Anna Majevska krievu valoda 5.A
  Olga Maranika mājturība un tehnoloģijas   
Anete Cela angļu valoda 7.A
  Zigmārs Sula mājturība un tehnoloģijas   
  Ieva Mickus mājturība un tehnoloģijas  
  Dace Opolais ķīmija  
Gunta Krauze speciālās izglītības skolotāja  
Rita Znots-Znotiņa speciālās izglītības skolotāja  
  Silvestra Blumberga sākumskolas skolotāja 4.B
  Lana Andersone Bibliotekāre, sākumskolas skolotāja  
  Sintija Neimane speciālās izglītības skolotāja  
  Henisa Meiere speciālās izglītības skolotāja, mūzika  
Sarmīte Bergmane sociālais pedagogs  
  Irina Oščenko speciālās izglītības skolotāja  
  Inita Dzelme logopēde  
  Santa Lerha psihologs  
  Sandra Mūrniece pedagoga palīgs  
  Daiga Jēkabsone speciālās izglītības skolotājs  
  Inta Urbanoviča pedagoga palīgs, sākumskolas skolotāja  
  Lelde Lange speciālās izglītības skolotājs  
  Inga Leontjeva speciālās izglītības skolotājs  
  Vaira Markševica speciālās izglītības skolotājs  
  Inga Dubure speciālās izglītības skolotājs  
Lita Bērziņa sociālās zinības  
Zane Bērziņa speciālās izglītības skolotājs  

5