Administrācija

Skolas direktore
Sintija Birziņa

                                                         [email protected]

                                                 

Direktores vietniece mācību darbā
Lita Bērziņa

                                                          [email protected]

 

               Direktores vietniece audzināšanas darbā
Baiba Langzama

                                                       [email protected]

 

Direktora vietniece IT jomā
Ilze Bukela

                                                        [email protected]

 

 

Skolotāji

  Skolotāji Mācāmie priekšmeti Audzināmā klase
  Sintija Birziņa Mūzika  
  Lita Bērziņa sociālās zinības, angļu valoda  
  Baiba Langzama sākumskolas skolotāja  
  Iveta Dūdiņa sākumskolas skolotāja 1.A
  Lelde Lange sākumskolas skolotāja 1.B
  Inta Urbanoviča sākumskolas skolotāja 2.A
Lienīte Grieze sākumskolas skolotāja 2.B
  Inga Rudzāja sākumskolas skolotāja, pagarinātās grupas skolotāja 3.A
  Sanita Lāce sākumskolas skolotāja 3.B
  Dace Jankovska sākumskolas skolotāja, bioloģija 4.
  Liena Rancāne latviešu valoda, literatūra 5.A
  Inta Lazukina krievu valoda 5.B
  Alise Grinfogele angļu valoda 6.A
  Žanna Eizenbārde mūzika 6.B
  Anželika Šilberga sports un veselība 7.A
  Inga Šefele matemātika 7.B
  Anita Krūmiņa ģeogrāfija, Latvijas un pasaules vēsture 8.A
  Sandra Meņģe latviešu valoda un literatūra 8.B
  Ilze Bukela datorika, matemātika, fizika 9.A
  Baiba Jaunzeme  angļu valoda, teātra māksla 9.B
  Olga Maranika dizains un tehnoloģijas   
  Anete Ķemlere angļu valoda  
  Zigmārs Sula dizains un tehnoloģijas   
  Sabīne Kornijanova; sports un veselība;  
  Dace Opolais ķīmija  
  Andris Sametis fizika, matemātika  
  Sandra Rožkalne; matemātika  
  Jānis Stalīdzāns; sociālās zinības, sociālās zinības un vēsture  
  Līga Kreicberga latviešu valoda, literatūra  
  Karīna Buka; datorika  
  Daina Sīle – Odiņa; vizuālā māksla  
  Gunta Krauze speciālās izglītības skolotāja  4.CL/5.CL
  Rita Znots-Znotiņa speciālās izglītības skolotāja  6.AB/7.AB
  Henisa Meiere speciālās izglītības skolotāja, mūzika  
  Santa Grietēna speciālās izglītības skolotāja;  6.CL/7.CL
  Sintija Neimane speciālās izglītības skolotāja  2.CL/3.CL
  Inga Dubure speciālās izglītības skolotāja  4.AB/5.AB
  Sarmīte Bergmane sociālais pedagogs  
  Inita Dzelme logopēde  
  Vineta Padrevica psihologs  
  Ieva Fabriciusa logopēde;  
  Sandra Mūrniece speciālās izglītības skolotājs  1.AB
  Inga Leontjeva speciālās izglītības skolotājs  2.AB/3.AB
  Kristīne Karņicka speciālās izglītības skolotājs  8.AB/9.AB
Zane Bērziņa bibliotekāre, speciālās izglītības skolotājs  
  Sabīne Andersone pedagoga palīgs  
  Sigita Barmakova pedagoga palīgs  
  Silva Vensberga pedagoga palīgs  
  Kristīne Reine pedagoga palīgs