Darbs sporta stundās.

Sporta skolotājs ir daudzveidīgu iespēju radītājs skolēniem nodarboties ar sistemātiskām fiziskām aktivitātēm atbilstoši izglītojamā fiziskajām spējām un veselības stāvoklim, nostiprinot un uzlabojot veselību, attīstot fiziskās spējas, sekmējot harmonisku fizisko un garīgo attīstību.

Skolā ir iespēja ar daudzveidīgām aktivitātēm nodarboties sporta stundā un arī papildus apgūt ko noderīgu fakultatīvajās nodarbības. Pēc sporta zāles renovācijas skolēniem ir iespēja atrasties tīrā un drošā vidē. Lai ilgāk saglabātu sporta zāles grīdu tik kvalitatīvu jāseko, lai skolēniem būtu sporta apavi. Ar ielas apaviem zālē ir  liegts ienākt. Sporta zālē pēc jaunās ventilācijas izbūves vienmēr ir patīkams, svaigs gaiss.

Daudz lielāku uzmanību jāpievērš skolēnu higiēnai. Sporta un ikdienas apģērbam nevajadzētu būt vienam un tam pašam. Tomēr ir skolēni , kuri nepārvelk T kreklus un ar mitriem, sasvīdušiem krekliņiem apmeklē pārējās stundas. Sporta ģērbtuvēs ir iespēja noskaloties pēc intensīvām nodarbībām, žēl, bet skolēni šo iespēju izmanto ļoti maz.

Skolēnu snieguma vērtēšana ir nepieciešama, lai iegūtu informāciju par programmas satura apguvi atbilstoši katram vecuma posmam. Kvalitatīvi izveidota vērtēšanas
sistēma sportā, vairo skolēna pašcieņu, ticību savām spējām, kā rezultātā tiek sekmēta izglītojamo garīgā un fiziskā veselība.

Sporta skolotāja Anželika Šilberga.