Pašpārvalde tiekas katru ceturtdienu astotās stundas laikā mājturības kabinetā.

Labo darbu nedēļa.