Ventspils 3.astoņgadīgā skola ar krievu valodas apmācību ir dibināta 1962.gada 25. augustā.

1990.gada 29.janvārī skola tiek pārdēvēta par 2.deviņgadīgo.

1992.gada 21. janvārī 2.deviņgadīgā skola tiek vēlreiz pārdēvēta par Ventspils 2.pamatskolu.

Kopš 1997.gada 1.septembra uz mūsu skolas bāzes tiek atvērtas krievu un latviešu “C” apmācības līmeņa pirmās klases

.2000./2001.m.g. tiek mainīts skolas statuss – tā kļūst par divplūsmu skolu ar latviešu un krievu apmācības valodām.

2002./2003.m.g. tiek iesvētīts skolas karogs.

2003./2004.m.g. tiek mainīts skolas statuss. Skolā mācās tikai latviešu valodas plūsmas skolēni.

2011./2012.m.g. skola iegūst Ekselences skolas titulu, līdz ar to pievienojas inovatīvo skolu tīklam.

2012./2013. m.g. skola iegūst titulu “Smart Showcase School”.