Pagarinātā dienas grupa tiek nodrošināta 1.klases skolēniem. Tās laikā skolēniem ir iespēja piedalīties dažādās aktivitātēs. Tā pat tiek piedāvāts launags.

Ar nodarbību laikiem var iepazīties e-klasē.