2019./2020.MĀCĪBU GADU NOSLĒDZOT

Ventspils 2.pamatskolas vīzija

Konkurētspējīga, atvērta un mūsdienīga izglītības iestāde, kuras darbība orientēta pēc sabiedrības pieprasījuma izglītības nodrošināšanai.

Skolas misija

Mūsdienīga, droša un radoša skola ikvienam izglītojamajam, kas veicina un atbalsta individuālo spēju attīstību, atbildību, lai veidotos vispusīga personība.

Skolas vērtības

  • Attīstība
  • Radošums
  • Droša vide

Skolas metodiskā tēma 2019./2020.m.g.

Tekstpratības attīstīšana kompetenču pieejā balstīta mācību satura kontekstā, akcentējot lasītprasmi un rakstītprasmi.

Ventspils 2.pamatskolas kolektīva vissirsnīgākais sveiciens un pateicība par kopīgi paveikto darbu mācību gada laikā! Paldies visiem – sākot ar vismazāko pirmsklasnieku līdz pat 9. klases skolēnam. Lai gan 9. klases skolēni šogad eksāmenus nekārtoja, šis attālinātā mācību process bija ļoti atbildīgs. 12. jūnijā svinīgā pasākumā atvadīsimies no mūsu absolventiem un vēlēsim veiksmīgi turpināt izglītoties. Lai izdodas izdarīt pareizo izvēli turpmākajās izglītības gaitās! Paldies pedagogiem par Jūsu ieguldījumu mācību un audzināšanas darbā!

Būt skolotājai ir skaisti! Tik daudz jaunu atziņu esam ieguvuši strādājot, un vadot attālināto mācību procesu. Ikvienam visa mūža garumā ir jāmācās, arī mums, skolotājiem.

Paldies vecākiem par sadarbību un atbalstu! Lai attālināto mācību procesu varētu realizēt veiksmīgi , esam pateicīgi jums, vecāki! Bez jūsu ieineresētības, sapratnes un atbalsta tas nebūtu bijis tik pilnvērtīgs.

 No 10.08.2020. līdz 21.08.2020. Ventspils 2.pamatskola piedāvās vasaras skoliņu. Uz radošajām nodarbībām aicināsim nākamos pirmklasniekus.

Pārējo klašu skolēni varēs apgūt dažādas mācību tēmas, kuras bija grūtāk apgūt attālinātajā mācību procesā, individuālas konsultācijas ar skolas atbalsta komandu – psihologu, logopēdu, speciālo pedagogu.

 27.08.2020. organizēsim pateicības pēcpusdienu mūsu skolēniem un viņu ģimenēm.

Lai pēc šī neierastā un sarežģītā laika posma seko silta un saulaina vasara, baudīsim vasaru un krāsim sevī saules enerģiju turpmākajam darbam!

Mūsu skolas himnas vārdi – Kopā būt, kad prieku var gūt!

Ar cieņu skolas direktore Sintija Birziņa

Comments are closed.