3.gads Ekoskolu programmā.

            Ekoskolu programma ir viena no visaptverošākajām un populārākajām vides izglītības pieejām pasaulē, Latvijā šobrīd darbojas 185 Ekoizglītības iestādes.

Tā ir programma ar mērķiem, uzdevumiem un vērtēšanu. Tajā pašā laikā paver milzīgas iespējas vides iepazīšanai, sadarbībai visos līmeņos no skolēna līdz pat pilsētas deputātiem, aktīvam dzīvesveidam un katra personīgajai rīcībai savā, skolas, Latvijas un planētas labā.

          Mūsu skola Ekoskolu programmā piedalās 3.gadu. Katru gadu izvēlas aktuālāko no 10 vides tēmām. Esam padziļināti iepazinuši tēmas – ATKRITUMI un PĀRTIKA. Pavasarī nebija viegli izvēlēties nākamo tēmu, taču vasarā paveiktais skolā – atjaunotie kāpņu un spēļu krāsojumi, košie puķu podi, noteica galīgo lēmumu – turpināsim darboties SKOLAS VIDES un APKĀRTNES uzlabošanā.

           1.semestrī paveiktais:

# Saudzīgu un taupīgu ieradumu veidošana jaunajiem skolēniem – 1.a,b klasēs.

# Zaļais karogs plīvo skolas pagalmā.

# Vides kodeksa izveidošana saskaņā ar gada tēmu.

# Skolas pagalma iespēju izmantošana garajos starpbrīžos.

#  Telefonu lietošanas samazināšana starpbrīžos. Jaunie ieradumi – Uno un citas kāršu, galda spēles, konstruktori, zīmēšana.

# Somu kaudzes novēršana pie ēdamzāles. Somas arvien biežāk atstāj kabinetā.

# Augstāka ūdens krāna ierīkošana. Tik maza rīcība, bet ieguvēji ir gan ūdens pudeļu papildinātāji, gan darbinieki, kam jāpielej lejkannas, tējkannas vai puķu vāzes.

# Piedalīšanās programmas pasākumos Rīgā un 4.vsk.

# Grāmatu, žurnālu, spēļu maiņas plaukti bibliotēkā un 2.stāvā.

# Ekopadomes un Pašpārvaldes kopīgais Ziemassvētku pasākums Amatu mājā.

              2. semestra uzdevumi un plāni:

# Ikgadējā Makulatūras akcija.

Kaut arvien mazāk ir drukātā prese, taču vēl ir papīru krājumi, ko varētu pārvērst jaunā, tīrā papīrā un dažādi izmantot. Tās ir grāmatas, žurnāli, plakāti, ko var nodot makulatūrā! Vēl arvien vērtīgās un dāvinātās grāmatas atstāj izlasīšanai!

DOD VĒL VIENU IESPĒJU! Žurnālus un grāmatas, apnikušas spēles var novietot GRĀMATU MAIŅAS PUNKTOS (bibliotēkā, 2.stāva gaitenī), lai citi var iepazīties.

Janvāra pirmdienās pieņemsim krājumus skolā. tāpēc pārskati krājumus un grāmatu plauktus!

Veidosim ieradumu ikdienā papīru izmantot taupīgi !

# ekotēma janvārī – Atkritumi.   

     Rīcība – saistībā ar šo tēmu, jauna informācija, šokējošas filmas vai ilgtspējīgu ieradumu veidošana klasē / skolā, papīra lietderīga izmantošana stundu laikā.  Noteikti – atspoguļojums  – Facebook ( #Ekoskola) vai VIENOTAJĀ dokumentā (ar foto – PADLET vai rakstiski – tabulā, sasaiste ar mācībām)

# Reizrēķina un pozitīvu pamudinājumu uzlīmes uz skolas kāpnēm.

# Vides dienas.

# Pozitīvākas gaisotnes un labsajūtas pilnveidošana skolā.

# Kukaiņu mājas papildināšana.

# Āra izglītības dienas un skolas pasākums.

# Atkārtotas un jaunas aptaujas.

# Informācija par pagalma augiem.

 Sadarbība un interese, lai uzlabo mūsu skolas VIDI UN APKĀRTNI.

Seko līdzi paveiktajam un piedzīvotajam – skolas mājas lapā –(Eko skolas Padlet siena, skolas FACEBOOK, Instagram kontos, Eklasē)

                     Ekopadomes koordinatore Liena Rancāne

Attēls, kur ir attēlotas Eko skolas aktivitātes. Spēles, biteniece, atkritumu šķirošana.

Comments are closed.