AKTIVITĀTES CITĀS TĒMĀS

– Kā tiks turpinātas izietās Ekoskolu tēmas? Kas ir ieplānots Ekoskolu pamattēmās (piemēram, enerģija, ūdens, transports, atkritumi, pārtika)? Lūdzu, miniet aktivitāšu nosaukumus un īsumā saturu, lai ir skaidrs, 1) kas tiks darīts citās Ekoskolu tēmās, 2) ko vēlaties sasniegt ar konkrētām aktivitātēm?

Septembris – Mežs.

1. Apmeklēt meža akspedīciju sadarbībā ar LVM Popē. Mūsu skolas 6.klases piedalījās šajā pasākumā.

2. Ģimeņu sporta pasākums Enkuru parkā ” Kopā būt, kad prieku var gūt”.

3. Skolas jubilejas tortes. Katra klase gatavoja torti par prieku sev un skolas 60.jubilejai.

Oktobris – Vide un veselīgs dzīvesveids.

1. Labdarības akcija “Palīdzi izdzīvot!” Tradicionāla akcija – atbalsts patversmes dzīvniekiem – pārtika, spēļlietas, segas, utt.

2. Skolas teritorijas sakopšana, lapu grābšana.

Novembris – Klimata pārmaiņas.

1. Āra izglītības diena. Mācību proces vai kādas prasmes nostiprināšana skolas pagalmā. Matemātikas joma – stadiona laukuma izmērīšana.

2. Rīcības dienas.

Lai ievērotu higiēnu, bet taupītu skolas papīru – Dvielīša diena, kurā katrs lieto savu personīgo dvielīti. Aktīvākās klases noteikšana. 

Mūsu rīcība ar makulatūru. Ekopadomes jauniešu reids pa visām skolas klasēm, vai ir iespēja šķirot makulatūru no citiem atkritumiem. Vai klasēs ir kartona kastes makulatūrai?

Aptauja skolas apkārtnē “Ko tu liec uz sava šķīvja””. Uzmanības pievēršana produktu izcelsmei, uzturvērtībai, daudzumam. “Liec tik, cik vari apēst!”. Vērtīga padoma dāvināšana.

3. Pasaules Medus brokastis.

Viesošanās “Bišumuižas’ veikaliņā vai prezentācija un zināšanu pārbaude par bitēm (ar KAHOOT ) skolas klasē.  Kopīgi sarūpētās Medus brokastis.

Decembris – Vide un veselīgs dzīvesveids.

Rūķu darbnīcas. Dekoru gatavošana no dabas materiāliem.

Eglīšu saudzēšana. Klases dodas pie eglītes uz mežu nevis to nes uz skolu.

Janvāris – atkritumi.

Informatīvā kampaņa par jaunumiem atkritumu šķirošanā.

Atjaunot šķirošanas kartes.

Februāris – Enerģija.

Pētījums – enerģijas ražošanas veidi Ventspils apkārtnē.

Silto džemperu diena.

Aicinājums – savas enerģijas lietderīga izmantošana riteņbraucēju tiesību ieguvei.

Marts – ūdens.

1. Izveidot atgādnes par ūdens taupīšanu.

2. Pasaules ūdens diena 22.03.

3. Mācību ekskursijas uz SIA “Ūdeka”.

4. Akcija “Zemes stunda” 26.03.

Aprīlis – bioloģiskā daudzveidība.

1. Izveidot mājvietu kukaiņiem.

2. Zemes diena 22.04.

3. Meža stādīšana.

Maijs – Transports.

1. Neatkarības skrējiens apkārt skolas teritorijai. Dāvanā – medus un maize.

2. Velo diena. Uz skolu cenšas ierasties ar velosipēdu vai skrejriteni. Jauno riteņbraucēju (ar tiesībām) sumināšana.

3. Āra izglītības diena.

4. Pasaules bišu diena – informatīvi aktīvs pasākums visai skolai par bitēm, par biškopja amtu, darbarīkiem un piederumiem, produkcijas degustācija. Sadarbība ar “Bišumuiža” un “Bitnieki”.

Sagatavoja Liena Rancāne

Comments are closed.