Vasaras skoliņa.

Sakarā ar skolā notiekošajiem remontdarbiem, vasaras skolas plānotās nodarbības nenotiks. Skolēniem tiks piedāvātas individuālas konsultācijas, nepieciešamības gadījumā organizēsim konsultācijas brīvlaikā. Sīkāka informācija pie klašu audzinātājiem.