Dalāmies pieredzē.

Šodien 23.08. Ventspils 4. vidusskolas telpās notika Ideju termināls “Iekāp skolēna kurpēs”. Dažādu jomu skolotājiem bija iespēja gūt jaunas atziņas un ierosmes stundu veidošanā un vadīšanā. Katra jauna pieredze ir bagātība un ikdienas darbā šāda pieredzes apmaiņa tiešām iedvesmo.
Īpaši lepojamies ar mūsu skolotājām Žannu Eizenbārdi un Dainu Sīli Odiņu, kuras pašas vadīja radošas nodarbības. Mūzikas skolotāja Ž.Eizenbārde dalījās ar jaunām idejām veidojot mācību stundu “Ritmikas elementi mūzikā”, bet vizuālās mākslas skolitāja D.Sīle-Odiņa kolēģiem jaunus apvāršņus pavēra mācību stundā “Atmosfēras perspektīva”.
Ideju termināla izskaņā notika visām mācību jomām kopīgs seminārs “Kopīga atbildība mācīšanās organizācijas veidošanā iestādes izaugsmei”, kurā lektore Dina Jaunzeme dalījās ar tiešām motivējošām un dzīvesgudrām atziņām.
Semināra beigās vienojāmies kopīgā dziesmā, un izjūtā par sava darba vērtību un nozīmību.
Paldies!

Comments are closed.