EKO skolas 3.gads

            Ekoskolu programma ir viena no visaptverošākajām un populārākajām vides izglītības pieejām pasaulē, Latvijā šobrīd darbojas 185 Ekoizglītības iestādes. Tā ir programma ar mērķiem, uzdevumiem un vērtēšanu. Tajā pašā laikā paver milzīgas iespējas vides iepazīšanai, sadarbībai visos līmeņos no skolēna līdz pat pilsētas deputātiem, aktīvam dzīvesveidam un katra personīgajai rīcībai savā, skolas, Latvijas un planētas labā.

          Mūsu skola Ekoskolu programmā piedalās 3.gadu. Katru gadu izvēlas aktuālāko no 10 vides tēmām. Esam padziļināti iepazinuši tēmas – ATKRITUMI un PĀRTIKA. Pavasarī nebija viegli izvēlēties nākamo tēmu, taču vasarā paveiktais skolā – atjaunotie kāpņu un spēļu krāsojumi, košie puķu podi, noteica galīgo lēmumu – turpināsim darboties SKOLAS VIDES un APKĀRTNES uzlabošanā.

           Mācību gadā paveiktais:

# Saudzīgu un taupīgu ieradumu veidošana jaunajiem skolēniem – 1.a,b klasēs jau augustā.

# Zaļais karogs plīvo mastā skolas pagalmā.

# Vides kodeksa izveidošana saskaņā ar gada tēmu.

# Garais starpbrīdis sākumskolas klasēm – aktīvs un svaigā gaisā – skolas pagalmā.

# Augstāka ūdens krāna ierīkošana. Tik maza rīcība, bet ieguvēji ir gan ūdens pudeļu papildinātāji, gan darbinieki, kam jāpielej lejkannas, tējkannas vai puķu vāzes.

# Piedalīšanās Ekoskolu programmas pasākumos Rīgā un Ventspilī. Piekrastes sakopšanas talka gada putnam – mazajam zīriņam.

# Grāmatu, žurnālu, spēļu maiņas plaukti bibliotēkā un 2.stāvā.

# Ikgadējā Makulatūras akcija.

# Reizrēķina un pozitīvu pamudinājumu uzlīmes uz skolas kāpnēm. Sadarbība ar Ventspils Dizaina darbnīcu RADE.

# Kukaiņu mājas papildināšana, apputeksnējamo augu dobes kukaiņu daudzveidībai,  āra nodarbības skolas pagalmā  utt.

Interesanti un izglītojoši bija Ekopadomes un Pašpārvaldes kopīgie pasākumi Amatu mājā, Klimata spēles Jauniešu mājā. Veiksmīga sadarbība un atbalsts izveidojās ar skolas padomi, lielformāta spēļu materiālu sagādē, akcijā “Uzdāvini atraitnīti savai skolai”, lai uzlabotu mūsu skolas vidi un apkārtni. Pilnveidojam sadarbību ar pirmsskolas izglītības iestādi “Vāverīte”.

Mācību gada noslēgumā tradīciju turpina Vides izglītības diena, kurā piedalās visi skolēni no 1.-8.klasei, šogad saistībā ar Ekoskolas gada tēmu “Skolas vide un apkārtne”. Šajā pasākumā būs tikšanās un  diskusijas ar dažādu nozaru speciālistiem par tēmām, kas skar skolēna dzīvi gan skolā, gan ārpus tās, īpaši vasarā. Pasākuma viesi – Dabas klase no Slīteres nacionālā parka, ornitologs no Ventspils. Zāļu Sieva, Ūdekas un Labiekārtošanas kombināta pārstāvji, Biškopības biedrība, Pusaudžu resursu centrs un Pašvaldības policija u.c.  Spēlēsim jaunās spēles, lai VEIKLS, INTERESANTS un DABĪGS pasākums pašiem – “VIDe – mūsu skolas pagalmā”! 

Ar visām paveiktajām vides aktivitātēm Ventspils 2.pamatskolā var iepazīties – skolas mājas lapā – (Ekoskolas Padlet siena skolas mājas lapā, skolas avīzē, FACEBOOK, Instagram kontos)

Comments are closed.