Erasmus projekti

Erasmus + projekts “Let us save the paradise gardens of Europe”

2020.-2022.gadam skolā tiek realizēts Erasmus + projekts “Lets us save the paradise gardens of Europe”. Projektā piedalās skolas no Polijas, Rumānijas, Itālijas, Portugāles, Rumānijas, Ziemeļmaķedonijas un mūsu skola.

Projekta mērķis veidot skolēnos “zaļo” domāšanu, saudzēt dabu, kā arī pilnveidot valodu zināšanas un attīstīt savstarpējo komunikāciju.

Covid – 19 situācijas apstākļos sadarbība pārsvarā notiek attālināti.

Erasmus + projekts “Daba nomierina”.

Skolā 2018. – 2020. norisinās Erasmus + projekts “Daba nomierina”. Projektā piedalās skolas no Polijas Elblaga, Itālijas Katānija, Ungārijas Budapešta, Rumānijas Nasaud, Grieķijas Saloniki un Latvijas Ventspils.

Projekta uzdevumi ir veidot skolēniem labvēlīgu mācību vidi. Iepazīt dabas pozitīvo ietekmi uz skolēnu psihoemocionālo stāvokli, apgūt dažādas inovatīvas mācību metodes, kā arī iepazīt partnervalstu pieredzi.

Comments are closed.