ESF projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”.


2019./2020. m.g.

Mērķis- skolēnu ar mācīšanās grūtībām, un skolēnu  ar garīgās attīstības traucējumiem individuāls atbalsts .

   Šajā mācību gadā projekta ietvaros skolā strādā – trīs pedagoga palīgi , logopēds. Tiek sniegts individuāls atbalsts skolēniem ar mācīšanās grūtībām, un skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem. 1. AB klases skolēni saņem individuālu palīdzību matemātikas, dabas zinības un latviešu valodas stundās. 1.- 9. AB klases skolēni divas reizes nedēļā apmeklē nodarbības pie logopēda. 1.- 9. klases skolēni ar mācīšanās grūtībām katru dienu saņem individuālu atbalstu no pedagoga palīgiem –latviešu valodā, matemātikā. Pedagoga palīgs papildus skaidro mācību vielu un palīdz veidot nepieciešamās atgādnes.

   Pedagoga palīgi – Inta Urbanoviča, Zane Bērziņa, Sandra Mūrniece.

Logopēde- Vaira Markševica.

Comments are closed.