Interešu izglītība un koris 2023./2024.

Skolēnu teiktais par kori.

  • Iespēja piedalīties skolas pasākumos.
  • Patika uzstāties skolas priekšā, patīk dziedāt, kopā ar draudzenēm pavadīt lietderīgi laiku.
  • Saņēmu uzslavas no skolotājas un audzinātājas.
  • Bija iespēja uzzināt vairāk par ģitāristu K.Zemīti, redzēt viņu klātienē, muzicēt ar populāru mūziķi Latvijā.
  • Priecājos, ka ieguvām 1.pakāpi abās skatēs, turpināšu dziedāt korī arī nākošajā mācību gadā.
  • Patika interesantie iedziedāšanās vingrinājumi.
  • Esmu kļuvusi drošāka, pārliecinātāka.
  • Man patīk dziedāt un muzicēt. Darīšu to arī nākošajā gadā.  Vecākiem arī patīk, ka es dziedu.
  • Ir iespēja dziedāt uz lielās koncertzāles skatuves. Man patika, kā mūsu koris skanēja ģimnāzijas zālē.

Lepojamies!

Abi mūsu skolas kori ieguva I pakāpes diplomu.

Speciālās izglītības ansamblis.

Skolā darbojas speciālās izglītības ansamblis. Skolēni apgūst muzicēšanu, piedalās koncertos un labdarības pasākumos.

Comments are closed.