Izglītības psihologa darbs skolā.

Izglītības psihologs strādā izglītības iestādē un sniedz psiholoģiskus pakalpojumus izglītojamajiem, vecākiem un skolotājiem. Psihologs var veikt psiholoģisko izpēti un izvērtēšanu, konsultēšanu, veicina psiholoģisko adaptāciju, izglīto par dažādiem bērnu attīstības un saskarsmes jautājumiem.

Saeima ir pieņēmusi likumprojektu “Psihologu likums”, paredzot tā  spēkā stāšanos no 2018. gada 1. janvāra. Psihologu likums regulē psihologu profesionālo darbību, nosakot izglītības un kompetenču prasības (atbilstoši izveidotajai sertifikācijas sistēmai), darbības jomu iedalījumu, psihologa pienākumus un tiesības, kā arī pievērš īpašu uzmanību psihologa klientu tiesību aizsardzībai. Saeimas pieņemtais Psihologu likums definē psihologa profesionālo darbību, paredzot, ka patstāvīgi to var veikt tikai sertificēts psihologs. Šobrīd ir uzsākts sertifikācijas process un varu informēt, ka arī es, Ventspils 2.pamatskolas psiholoģe, esmu iesniegusi dokumentus sertifikācijas komisijā. Sākot no 2020.gada, sertifikāts ir obligāts nosacījums, lai veiktu psihologa darbu.

Skolas psihologa darba mērķis ir nodrošināt, lai tiktu ievērotas bērnu tiesības augt un attīstīties drošā vidē, atbilstoši savām spējām. Skolas psihologs strādā saskaņā ar Ētikas kodeksu un ievēro konfidencialitāti. Līdz 14 gadu vecumam, lai strādātu ar bērnu, ir nepieciešama vecāku atļauja.

Viens no skolas psihologa uzdevumiem ir novērtēt bērnu mācību spējas. Ne reti gan skolotāji, gan vecāki ir neizpratnē par bērnu nesekmības cēloņiem un tad skolas psihologs var palīdzēt saprast, kāds ir neveiksmju cēlonis – motivācijas trūkums vai arī pazeminātas spējas kādā no izziņas jomām. Piemēram, jaunākajās klasēs bieži nākas saskarties ar to, ka bērniem ir ļoti grūti koncentrēt un noturēt uzmanību, kas tālāk izraisa grūtības izprast un iegaumēt mācību vielu. Izpildot speciālus testus, ir iespējams diezgan precīzi noteikt grūtību jomas. Tad tiek izstrādāti ieteikumi, kurus nepieciešams ievērot gan skolotājiem, gan vecākiem un arī bērniem. Atkarībā no mācīšanās grūtību pakāpes var noteikt atbalsta pasākumus, ko piešķir skola, vai arī piešķirt mācīšanās traucējumu programmu, ja, neskatoties uz to, ka tiek izmantoti atbalsta pasākumi, izglītojamajam mācību vielu neizdodas apgūt. Jebkuram bērnam ir tiesības mācīties atbilstoši viņa spējām un gan vecāku, gan pedagogu pienākums ir rūpēties, lai šīs tiesības tiktu nodrošinātas.

Skolas psihologs novērtē arī bērnu adaptācijas procesu skolā. Īpaši tas attiecas uz pirmajām klasēm. Tiek novērota un analizēta bērnu spēja iekļauties jaunos apstākļos un pieņemt skolas noteikumus.

Skolas psihologs sniedz konsultācijas izglītojamajiem un viņu vecākiem par dažādiem jautājumiem – attīstības un vecumposmu īpatnības, mācību spējas un sasniegumi, motivācija, saskarsme un konfliktu risināšanas prasmes.

Gribētos aicināt vecākus iedrošināt bērnus nepieciešamības gadījumā izmantot psihologa palīdzību. Bērni, īpaši pusaudžu vecumā, ne labprāt atzīst, ka ir radušās kaut kādas grūtības savstarpējās attiecībās vai arī radies kāds konflikts ar skolotāju. Tāpat bērni var nesaprast, kādēļ reizēm uz skolu vienkārši negribas nākt un mācīšanās nesagādā nekādu gandarījumu. Skolas psihologs ir tas cilvēks, kurš var palīdzēt šos jautājumus izprast. Saprotot labāk sevi un citus, bērni veiksmīgāk iemācās tikt galā ar sarežģītām situācijām un ir ieguvēji.

Ventspils 2.pamatskolas psiholoģe Santa Lerha.

Comments are closed.