Karjeras izglītība 2023./2024.mācību gadā

 1. Sadarbība ar skolas sadarbības partneriem:
 • Nodarbības 1.klašu skolēniem Ventspils Jaunrades namā visa mācību gada garumā.  
 • Sadarbība ar Ventspils pilsētas bibliotēkām, Latvijas Nacionālo bibliotēku, piedalīšanās Bērnu žūrijas 2023 konkursā, sadarbība ar skolas bibliotekāri.
 • 4.-9.klašu skolēniem nodarbības Jaunsardzē.
 • Muzejpedagoģiskās nodarbības Amatu mājā, Livonijas ordeņa pilī, Brīvdabas muzejā.
 • Sadarbība ar dizaina darbnīcu RADE.
 • Sadarbība ar Jauniešu mājas brīvprātīgajiem – saliedēšanas spēles.   
 • Sadarbība ar PII “Vāverīte”,  “Eglīte”,  “Zvaigznīte”.
 • Sadarbība ar vecākiem:
 • Skolas vides iekārtošana – apstādījumu iekopšana, āra spēles (materiāli, iesaistīšanās to izgatavošanā).
 • Vecvecāku pēcpusdiena.
 • Ģimenes diena speciālās izglītības skolēniem (15.maijs)
 • Vecāku diena – 20.martā.
 • Informatīvas vēstules 9.klašu vecākiem par tālākizglītības iespējām, Atvērto durvju dienām Ventspils pilsētas vidusskolās, Kurzemes reģiona tehnikumos.
 • Klasēs organizētie pasākumi, mācību ekskursijas Karjeras izglītības ietvaros:
2.klases“Eksperimentu laboratorijas” – sadarbība ar citām Ventspils vispārizglītojošajām skolām.
3.aSkolas apkārtnes uzkopšana – sētnieka darba ikdiena. Mana veselīgā ēdienkarte – dizains un tenoloģijas.
3.bKlases uzkopšanas stunda – apkopējas darba iepazīšana. Skolas apkārtnes uzkopšana – sētnieka darba ikdiena. “Lieldienu zaķa nedienas” – literatūra, mūzika, teātra māksla, dizains.
4.bMūzikas bibliotēkas, koncertzāles Latvija apmeklējums – profesiju, kas saistītas ar skatuves darbību iepazīšana – mūzikas stundas ietvaros
AB1.-4.kl.Lopkopja profesija, zoologs (iepazina profesiju ikdienu apmeklējot Vārves Mini Zoo.
AB1.-3.kl.Augsto tehnoloģiju parka apmeklējums, nodarbība. Skolas apkārtnes uzkopšana – sētnieka darba ikdiena
AB 5.-6.kl.Ugunsdzēsības depo apmeklējums – glābēja profesijas iepazīšana.
5.kl.Tukuma Salmu muzeja apmeklējums, radošā darbnīca. Ādažu čipsu ražotnes apmeklējums, izzinoša uzturvērtības stunda un radošā darbnīca
1.-8.kl.Popiela – skatuves mākslinieka, apģērbu dizainera profesiju iepazīšana. Dažādu profesiju iepazīšana Vides dienas ietvaros (policists, bitenieks, ornitologs)
6.aNākotnes klases nodarbība un radošā darbnīca.
6.bNākotnes klases nodarbība un radošā darbnīca.
7.a kl.Konkurss “Papīra tilti” – inženiera, dizainera profesijas pamati. (komanda) Āra spēļu izgatavošana – dizains un tehnoloģijas. Tukuma Salmu muzeja apmeklējums, radošā darbnīca. Ādažu čipsu ražotnes apmeklējums, izzinoša uzturvērtības stunda un radošā darbnīca.
7.bTukuma Salmu muzeja apmeklējums, radošā darbnīca. Ādažu čipsu ražotnes apmeklējums, izzinoša uzturvērtības stunda un radošā darbnīca. Manas intereses un hobiji – klases stunda.
8.aNauda, uzkrāšana, tērēšana, drošība. (sadarbība r klases skolēnu vecākiem – klases stunda) Cirkle Sales, Market Manager profesiju iepazīšana. DABALABA nodarbība – mežziņa, ar dabas aizsardzību saistītas profesijas. Nodarbība dizaina un drukas ražotnē RADE.
8.bCirkle Sales, Market Manager profesiju iepazīšana. Piedalīšanās pasākumā “Iepazīsti uzņēmumu”, kur prezentēja kafetēriju “Bitīte”. Pašizagusme – kas ir veiksmīgs cilvēks? – klases stunda Karjera, tās plānošanas pamatnoteikumi – klases stunda.
9.aZemessardzes 46.kājnieku bataljona apmeklējums  Nodarbība Ventspils Augstskolā – angļu valoda.
9.bZemessardzes 46.kājnieku bataljona apmeklējums  Nodarbība Ventspils Augstskolā – angļu valoda.

5. Tālākizglītība:

 • 9.klašu skolēnu tikšanās ar 4.vsk.direktori. (16.maijs)
 • Atvērto durvju dienas nākošajiem pirmklasniekiem, viņu vecākiem. Pūces skolas nodarbības.
 • Informatīvas vēstules e klases e pastā 9.klašu skolēniem par Atvērto durvju dienām, iespējām turpināt izglītību Ventspils pilsētas vidusskolās, PIKC, Kurzemes reģiona tehnikumos.

Karjeras izglītības jautājumi iekļauti klašu audzinātāju klases stundās, mācību priekšmetos konkrētu tēmu apguvē, atbilstoši Karjeras izglītības programmai.

Skolēnu personības izaugsme (talantīgie skolēni, individuālo prasmju pilnveide):

 • Skatuves runas konkurss;
 • Skolu koru skates,;
 • DigiITiņš;
 •  Saules stariņi, Valodiņa  speciālās izglītības skolēniem
 • Cerība sportā – 9.a kl. skolniece Brenda Džiliana Apsīte.
 • SMU skolēnu piedalīšanās tirdziņā Bērnu svētkos. 
 • Jauno žurnālistu pulciņš.

Comments are closed.