Projekts “Latvijas skolas soma”

 

Šajā mācību gadā skola piedalās projektā “Latvijas skolas soma”, kurā skolēniem ir iespēja izzināt un iepazīt Latvijas vērtības, kultūrtelpu un attiecības dinamiskā un jēgpilnā darbībā-  apmeklējot muzejpedagoģiskās nodarbības, teātra izrādes, koncertus, muzejus utt.

Comments are closed.