Testēšanas algoritms skolā

Testēšana Ventspils 2.pamatskola

P – paštests, veic mājās

K – laboratorijas apvienotais paraugs jeb “kociņš” izglītojamajiem, ko veic skolā

Ja mainās epidemioloģiskā situācija, var tikt noteikta paštestu veikšana izglītības iestāde.

Pārslimojušie 6 nedēļas pēc pozitīvā PĶR testa neveic nekādu testēšanu. Pēc tam, līdz 180 dienām pēc pozitīvā PĶR testa, testēšanas algoritmā skaitās kā vakcinētie

Comments are closed.