Veselību veicinošā skola 2023./2024.

Lai veicinātu Ventspils 2.pamatskolas skolēnu, skolotāju un skolas darbinieku veselību, skola kopš 2017. gada ir iesaistījusies Slimību profilakses un kontroles centra izveidotajā Veselību veicinošo skolu tīklā, skolas koordinators šajā projektā ir Baiba Langzama.

Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla mērķis ir apvienot izglītības iestādes, kas veselību veicinošu vidi redz kā vienu no izglītības iestādes darbības mērķiem, dot izglītības iestādēm iespēju dalīties pieredzē un gūt jaunas idejas par veselības veicināšanas praksi izglītības iestādēs atbalstīt izglītības iestādes veselību veicinošu aktivitāšu īstenošanā un, integrējot veselību veicinošas aktivitātes ikdienas darba un mācību procesā, veicināt bērnu un izglītības iestādes darbinieku veselību. Veselības veicināšana notiek, izmantojot jebkurus pieejamos resursus, pasākumus un aktivitātes.

Skola cenšas uzlabot veselību ne tikai skolēniem, skolotājiem, bet arī skolas darbiniekiem, ģimenes locekļiem un pārējai sabiedrībai, veicinot izpratni par to, ka ikviena rīcība un uzvedība kopumā iespaido (palielina vai samazina) visas sabiedrības veselību un labklājību.

Šajā mācību gadā bija izvirzītas divas prioritātes pie kā tika strādāts visu mācību gadu:

*Izglītojamo radošas pašizpausmes veicināšana

* Veselību veicinošas izglītības vides veidošana.

 Kopā ar EKO skolas tēmu tika veidota vide, lai skolēni, pedagogi un darbinieki skolā justos labi un uzlabotos viņu labjūtība.

 Iesaistoties skolēniem, vecākiem, pedagogiem tika veidotas āra spēles, uzlīmes uz kāpnēm, akcijas skolas pagalma labiekārtošanā u.c.

 Neizpalika sportiskas aktivitātes ar vecākiem, un aktīvas sports stundas ārpus skolas teritorijas.

 Turpināsim rūpēties par skolēnu  , pedagogu un skolas darbinieku labjūtību skolā.

Comments are closed.