Veselīga skola

2017./2018.m.g. Ventspils 2.pamatskola ieguva   “Veselīgas skolas” statusu, līdz ar to šajā mācību gadā turpinām piedalīties dažādos pasākumos – lekcijās, sporta aktivitātēs , kas saistīti ar veselīgu dzīves veidu. Pasākumu organizēšanā aktīvi iesaistās skolēni un viņu vecāki. Maija pēdējā dienās tika organizēts pasākums Veselības nedēļas ietvaros orientēšanās sacensības ģimenēm. Pasākums bija plaši apmeklēts un vecāki ierosināja arī turpmāk rīkot šādus pasākumus ģimenēm.

Comments are closed.