Vides novērtējums.

Eko skolas ietvaros tika veikts skolas vides novērtējums.

Tika izvērtētas visas septiņas tēmas, lielāka vērība tika pievērsta skolas gada tēmai Atkritumi.

Tika izveidots skolas vides novērtējums.

Skolas vides novērtējums.

Comments are closed.