ZAĻĀ KAROGA SVĒTKI.

Mūsu skolai pirmo reizi ir piešķirts STARPTAUTISKAIS EKOSKOLAS SERTIFIKĀTS un ZAĻAIS karogs. Zaļo karogu piešķir katru mācību gadu! Mēs to ieguvām par veiksmīgu, aktīvu skolas vides novērtējumu, EKOSKOLU kustības iepazīšanu un savu rīcību atainošanu, par skolēnu, ģimeņu un sabiedrības informēšanu par ATKRITUMIEM un citām vides tēmām (klimats, veselība, uzturs, ūdens).

  Skolas Ekopadome Zaļā karoga svētkos 07.10.2022. skolā vidū pietupusies EKOPADOMES prezidente DIĀNA SIŅICA.

Interviju Ventspils televīzijai par darbošanos skolas Ekopadomē sniedz

Laura Trumare un Renārs Padrevics.

Informāciju sagatavoja Liena Rancāne.

Comments are closed.