9.klases skolēnu vecākiem.

1.oktobrī plkst. 17.30 Ventspils Valsts 1.ģimnāzijā notiks saruna ar Juglas vidusskolas psiholoģi Elīnu Selēviču par vecāku lomu sadarbībā ar skolotājiem, kā arī skolēnu karjeras izveidē. Pēc tam ģimnāzijas vadība iepazīstinās ar izmaiņām 10.klašu kom ...

Direktores uzruna

Mīļie Ventspils 2.pamatskolas skolēni un vecāki! 1. septembris jeb Zinību diena ir atkalredzēšanās un satikšanās svētki gan skolēniem, gan skolotājiem, gan vecākiem Ventspils 2.pamatskolā 2019./2020.m.g mācības uzsāks 365 skolēni un 31 pirmklasnieki, ...

Karjeras izglītība

Karjeras izglītības projektā  2018./2019.mācību gadā skolēniem ir iespēja no 1.-9.klasei izzināt profesiju daudzveidību un iesaistīties dažādos pasākumos , kas saistīti ar karjeru, lai saprastu par ko grib kļūt un ko darīt nākotnē.

Projekts “Latvijas skolas soma”

  Šajā mācību gadā skola piedalās projektā “Latvijas skolas soma”, kurā skolēniem ir iespēja izzināt un iepazīt Latvijas vērtības, kultūrtelpu un attiecības dinamiskā un jēgpilnā darbībā-  apmeklējot muzejpedagoģiskās nodarbības, teātra izr ...

Skolas piens un auglis

Jau vairākus gadus skola piedalās šajā projektā. Šogad gan pienu , gan augļus skolēni uzturā varēs sākt lietot jau no 1. oktobra līdz 31.maijam 3 reizes mācību nedēļā.

Veselīga skola

2017./2018.m.g. Ventspils 2.pamatskola ieguva   “Veselīgas skolas” statusu, līdz ar to šajā mācību gadā turpinām piedalīties dažādos pasākumos – lekcijās, sporta aktivitātēs , kas saistīti ar veselīgu dzīves veidu. Pasākumu organizēšanā aktīvi ...

Erasmus + projekts “Daba nomierina”

Skolā norisinās Erasmus + projekts "Daba nomierina". Projektā piedalās skolas no Polijas Elblaga, Itālijas Katānija, Ungārijas Budapešta, Rumānijas Nasaud, Grieķijas Saloniki un Latvijas Ventspils. Projekta uzdevumi ir veidot skolēniem labvēlīgu mācīb ...