Karjeras izglītība

Karjeras izglītības projektā  2018./2019.mācību gadā skolēniem ir iespēja no 1.-9.klasei izzināt profesiju daudzveidību un iesaistīties dažādos pasākumos , kas saistīti ar karjeru, lai saprastu par ko grib kļūt un ko darīt nākotnē.

Projekts “Latvijas skolas soma”

  Šajā mācību gadā skola piedalās projektā “Latvijas skolas soma”, kurā skolēniem ir iespēja izzināt un iepazīt Latvijas vērtības, kultūrtelpu un attiecības dinamiskā un jēgpilnā darbībā-  apmeklējot muzejpedagoģiskās nodarbības, teātra izr ...

Skolas piens un auglis

Jau vairākus gadus skola piedalās šajā projektā. Šogad gan pienu , gan augļus skolēni uzturā varēs sākt lietot jau no 1. oktobra līdz 31.maijam 3 reizes mācību nedēļā.

Veselīga skola

2017./2018.m.g. Ventspils 2.pamatskola ieguva   “Veselīgas skolas” statusu, līdz ar to šajā mācību gadā turpinām piedalīties dažādos pasākumos – lekcijās, sporta aktivitātēs , kas saistīti ar veselīgu dzīves veidu. Pasākumu organizēšanā aktīvi ...

Erasmus + projekts “Daba nomierina”

Skolā norisinās Erasmus + projekts "Daba nomierina". Projektā piedalās skolas no Polijas Elblaga, Itālijas Katānija, Ungārijas Budapešta, Rumānijas Nasaud, Grieķijas Saloniki un Latvijas Ventspils. Projekta uzdevumi ir veidot skolēniem labvēlīgu mācīb ...

logo_kv_mazs

Vienotās prasības

Izglītojamā pienākumi Mācību stundas jāapmeklē obligāti, jāmācās atbilstoši savām spējām, neatlaidīgi jāapgūst zināšanas, mācību prasmes un iemaņas.Stundās jāierodas laikus, lai ar pirmo zvanu atrastos klasē un pēc otrā varētu sākt mācību darbu.Ja izg ...