Projekts “Latvijas skolas soma”

  Šajā mācību gadā skola piedalās projektā “Latvijas skolas soma”, kurā skolēniem ir iespēja izzināt un iepazīt Latvijas vērtības, kultūrtelpu un attiecības dinamiskā un jēgpilnā darbībā-  apmeklējot muzejpedagoģiskās nodarbības, teātra izr ...

Skolas piens un auglis

Jau vairākus gadus skola piedalās šajā projektā. Šogad gan pienu , gan augļus skolēni uzturā varēs sākt lietot jau no 1. oktobra līdz 31.maijam 3 reizes mācību nedēļā.

Veselīga skola

2017./2018.m.g. Ventspils 2.pamatskola ieguva   “Veselīgas skolas” statusu, līdz ar to šajā mācību gadā turpinām piedalīties dažādos pasākumos – lekcijās, sporta aktivitātēs , kas saistīti ar veselīgu dzīves veidu. Pasākumu organizēšanā aktīvi ...

Erasmus projekti

Erasmus + projekts "Let us save the paradise gardens of Europe" 2020.-2022.gadam skolā tiek realizēts Erasmus + projekts "Lets us save the paradise gardens of Europe". Projektā piedalās skolas no Polijas, Rumānijas, Itālijas, Portugāles, Rumānija ...

logo_kv_mazs

Vienotās prasības

Izglītojamā pienākumi Mācību stundas jāapmeklē obligāti, jāmācās atbilstoši savām spējām, neatlaidīgi jāapgūst zināšanas, mācību prasmes un iemaņas.Stundās jāierodas laikus, lai ar pirmo zvanu atrastos klasē un pēc otrā varētu sākt mācību darbu.Ja izg ...

Koris

Kora skolotāja: Žanna EizenbārdeNodarbību laiki:    1. - 4.klase Otrdien 7.stunda                                                    Trešdien 8.stunda                                5. - 8. klase  Pirmdien 7.stunda                            ...