Izglītības psihologa darbs skolā.

Izglītības psihologs strādā izglītības iestādē un sniedz psiholoģiskus pakalpojumus izglītojamajiem, vecākiem un skolotājiem. Psihologs var veikt psiholoģisko izpēti un izvērtēšanu, konsultēšanu, veicina psiholoģisko adaptāciju, izglīto par dažādiem bērn ...

Vecāku padome.

2019. gada 23. oktobrī plkst.17.30 notiks vecāku komitejas sēde.        Izskatāmie jautājumi: 1.  Skolas attīstības plāns 2019.-2023. gadam. (S. Birziņa) 2. Rīcības plāns sasniegumu uzlabošanai. 3. Ga ...

Lepojamies!

Mūsu skolas 4. b klases skolēni piedalījās Rīgas atklātajā vides pētnieku konkursā "Izzini Latvijas dabu". Dalībniekiem bija jāveic 5.uzdevumi un pētījums "Bioloģiskā daudzvedība dabā." Emīlija Emine Latiša, Timurs Endrjū Bražins, Sanija Damberga, Ē ...