Vecāku padome.

2019. gada 23. oktobrī plkst.17.30 notiks vecāku komitejas sēde.        Izskatāmie jautājumi: 1.  Skolas attīstības plāns 2019.-2023. gadam. (S. Birziņa) 2. Rīcības plāns sasniegumu uzlabošanai. 3. Ga ...

Lepojamies!

Mūsu skolas 4. b klases skolēni piedalījās Rīgas atklātajā vides pētnieku konkursā "Izzini Latvijas dabu". Dalībniekiem bija jāveic 5.uzdevumi un pētījums "Bioloģiskā daudzvedība dabā." Emīlija Emine Latiša, Timurs Endrjū Bražins, Sanija Damberga, Ē ...

Direktores uzruna

Mīļie Ventspils 2.pamatskolas skolēni un vecāki! 1. septembris jeb Zinību diena ir atkalredzēšanās un satikšanās svētki gan skolēniem, gan skolotājiem, gan vecākiem Ventspils 2.pamatskolā 2019./2020.m.g mācības uzsāks 365 skolēni un 31 pirmklasnieki, ...

Karjeras izglītība

Karjeras izglītības projektā  2018./2019.mācību gadā skolēniem ir iespēja no 1.-9.klasei izzināt profesiju daudzveidību un iesaistīties dažādos pasākumos , kas saistīti ar karjeru, lai saprastu par ko grib kļūt un ko darīt nākotnē.

Projekts “Latvijas skolas soma”

  Šajā mācību gadā skola piedalās projektā “Latvijas skolas soma”, kurā skolēniem ir iespēja izzināt un iepazīt Latvijas vērtības, kultūrtelpu un attiecības dinamiskā un jēgpilnā darbībā-  apmeklējot muzejpedagoģiskās nodarbības, teātra izr ...

Skolas piens un auglis

Jau vairākus gadus skola piedalās šajā projektā. Šogad gan pienu , gan augļus skolēni uzturā varēs sākt lietot jau no 1. oktobra līdz 31.maijam 3 reizes mācību nedēļā.

Veselīga skola

2017./2018.m.g. Ventspils 2.pamatskola ieguva   “Veselīgas skolas” statusu, līdz ar to šajā mācību gadā turpinām piedalīties dažādos pasākumos – lekcijās, sporta aktivitātēs , kas saistīti ar veselīgu dzīves veidu. Pasākumu organizēšanā aktīvi ...

Erasmus projekti

Erasmus + projekts "Let us save the paradise gardens of Europe" 2020.-2023.gadam skolā tiek realizēts Erasmus + projekts "Lets us save the paradise gardens of Europe". Projektā piedalās skolas no Polijas, Rumānijas, Itālijas, Portugāles, Rumā ...