Lepojamies

"Gada balvai izglītībā - 2020" no mūsu skolas tika izvirzīti 4 pedagogi: Sanita Lāce, Inga Šefele, Anželika Šilberga un Rita Znots-Znotiņa.Apsveicam un lepojamies!

Aicinām vērot putnus.

Viedoklis no dabaszinību skolotājas: Šī putnu barotava tiks izmantota 1. līdz 6. klases skolēnu praktiskajos darbos. Martā skolēni attālināti vēros to, kādi putni dzīvo skolas apkaimē un piefiksēs putnu sugas, kuras apmeklē putnu barotavu. Tādējād ...

Ēnu dienas.

          Ņemot vērā valstī pastāvošos pulcēšanās ierobežojumus un neprognozējamu epidemioloģisko situāciju tuvākajos mēnešos, ĒNU DIENA 10. februārī tiek atcelta. Junior Achievement Latvia seko līdz ...