Testēšanas algoritms skolā

Testēšana Ventspils 2.pamatskola P – paštests, veic mājās K – laboratorijas apvienotais paraugs jeb “kociņš” izglītojamajiem, ko veic skolā Ja mainās epidemioloģiskā situācija, var tikt noteikta paštestu veikšana izglītības iestāde. Pārsl ...

Sakām paldies!

               Ventspils 2.pamatskolā šobrīd mācās 18 skolēni ar vidēji smagiem un smagiem garīgās attīstības traucējumiem. Mācību process šiem skolēniem norit pēc individuālā plāna, ņemot vērā katra bērna spējas un veselības stāvokli. Mācību līdzekļi un ...

Vides novērtējums.

Eko skolas ietvaros tika veikts skolas vides novērtējums. Tika izvērtētas visas septiņas tēmas, lielāka vērība tika pievērsta skolas gada tēmai Atkritumi. Tika izveidots skolas vides novērtējums. Skolas vides novērtējums.

Skolas sociālais pedagogs iesaka

Vienkārši soļi, kas var likt Tev justies labāk attālināto mācību laikā. Izvirzi sev mērķus, svarīgi, lai tie būtu formulēti pozitīvi, lai tos sasniedzot, Tu justos veselīgāks un izturīgāks. Izvirzi mērķus, kuru sasniegšana Tevi darīs priecīgāku.Pildi ...

Foto ar dzīvniekiem un saziedotajām lietām

Paldies

Paldies visai 2.pamatskolas saimei, par aktīvu līdzdalību Labo darbu nedēļas rīkotajā labdarības akcijā "Palīdzi ,lūdzu, izdzīvot." Ugāles un Talsu dzīvnieku patversmes iedzīvotāji sūta Jums lielu paldies!