Vasaras skoliņa.

Sakarā ar skolā notiekošajiem remontdarbiem, vasaras skolas plānotās nodarbības nenotiks. Skolēniem tiks piedāvātas individuālas konsultācijas, nepieciešamības gadījumā organizēsim konsultācijas brīvlaikā. Sīkāka informācija pie klašu audzinātājiem.

2019./2020.MĀCĪBU GADU NOSLĒDZOT

Ventspils 2.pamatskolas vīzija Konkurētspējīga, atvērta un mūsdienīga izglītības iestāde, kuras darbība orientēta pēc sabiedrības pieprasījuma izglītības nodrošināšanai. Skolas misija Mūsdienīga, droša un radoša skola ikvienam izglītojamajam, k ...

Skolas psiholoģes ieteikumi.

Labdien, Ventspils 2.pamatskolas skolēni un vecāki!             Pagājis jau mēnesis, kopš mēs visi strādājam jaunajā režīmā – mācāmies un strādājam attālināti. Šķiet, ka mēs visi saskaramies ar da ...